Vladimír Komárek v ateliéru Miloše Šedivého

Vladimír Komárek v ateliéru Miloše Šedivého
92 stran, 75 barevných příloh, vložené DVD, bibliofilské vydání -

kniha zachycuje méně známou oblast činnosti světoznámého českého malíře - tvorbu pozoruhodné keramiky. Přiložené DVD nabízí mj. autentické záznamy proslulého Komárkova humoru.

CENA PRO ŠKOLY:  355.-Kč